Reklame på kino

La reklamen på kino følge dine reklameaktiviteter året rundt. Ta i bruk digitale bilder, video, lyd og animasjoner for å oppnå den oppmerksomheten du ønsker.

Kontaktinformasjon:

Aurora Media v/ Frikant Mediedesign as
Tlf: 977 21 140 eller 415 82 045
E-post: hei@frikant.no

.