{{content.mainBlock.title}}

{{content.mainBlock.description}} {{content.mainBlock.linkTitle}}

{{content[detailsBlock].title}}

{{content[detailsBlock].description}}

{{cookies.title}}
{{cookies.cookiesList.length}}

{{cookies.description}}

Informasjonskapsler detaljer
Tillat alle
Behandle
Aksepter
Søk
Søk
Kinoprogram
Kinoprogram
Min profil
Min profil
Meny
Meny
poster

Arsenal

15 år | oktober, 03 2023 | 1t 32m

Filmvisningstidene er ikke tilgjengelige ennå
Program for kommende helg t.o.m. torsdag påfølgende uke blir normalt publisert onsdag formiddag, men ofte tidligere. Noen premiereforestillinger eller spesialvisninger har lengre forsalg.
reklame
Nasjonalitet
Ukraine
Regi
Oleksandr Dovzhenko
Oversikt

Barents Spektakel 2023, TIFF, Aurora kino Kirkenes and Sør-Varanger filmklubb presents a silent film concert - Arsenal, with life music by the Norwegian doomsday orchestra ATTAN. Spilletid: 92 min Produksjonsland: Sovjetunionen (Ukraina) Director: Oleksandr Dovsjenko Screenplay: Oleksandr Dovsjenko Cinematography: Daniil Demutskij Cast: Semyon Svashenko, Georgiy Kharkiv, Amvrosy Buchma Live Music: ATTAN Remi Semshaug Langseth (synt), Mathis Ståle Mathisen (gitar), Aleksander Ralla Vilnes (drums), Fritz Ragnvald Rimala Pettersen (bass), Bjørn Are Johansen (gitar) in cooperation with Nikolai Olshansky (double bass, piano) and Tomas Jarmyr (drums) Norsk Arsenal er en ukrainsk-sovjetisk stumfilm fra 1929 som med sterk symbolikk beskriver krigens ødeleggende krefter. Vi blir vist en rekke vignetter som kaster lys over januar opprøret i Kyiv i 1918. Filmen vises med levende musikk komponert under Internasjonale Filmfestivalen i Tromsø 2023 av nord-norsk hardcore band ATTAN i samarbeid med Nikolai Olshansky på double bass, piano og Tomas Jarmyr på trommesettet. Arsenal er en film om krig og konflikt. Den begynner i kjølvannet av første verdenskrig, og vi får se krigsinvalide, utmattede kvinner og sultne barn i en avfolket landsby. Folk går og står som levende skygger i den utarmede bygda. Bønder dør mens de prøver å få liv i den golde jorda. Videre følger vi en streik hvor helten i filmen, en soldat som nylig har kommet tilbake fra krigen, støtter bolsjevikene mot ukrainske nasjonalister. Filmen inneholder flere ikoniske krigs- og soldatscener, som er en rå skildring av krig. Stilen er tydelig propagandistisk, men brutaliteten vi får se viser krigens ødeleggende kraft. De stiliserte bildene, nesten stillbilder, er symboltunge. Dette er en propagandafilm som beveger seg ut over sine grenser. Her møter vi snakkende hester og portretter som våkner til liv for å blåse ut brennende lys. Vi skånes heller ikke for bilder av krigens grusomme konsekvenser. Filmen inneholder også en rekke ukrainske symboler, og synliggjør også uenigheter mellom ukrainske nasjonalister og Sovjetunionens statsmakt, noe som føles relevant også i dag i forbindelse mellom krigen mellom Russland og Ukraina. Dette gjør dette til en svært komplisert, men også interessant film å vise for å synliggjøre spenningene som har vært mellom Ukraina og Kreml over lang tid. OM MUSIKKEN: For å forsterke de rå krigsscenene, konfliktene og menneskenes lidelser i filmen blir den presentert med hardrock akkompagnement, spilt av det norske dommedagsorkesteret ATTAN i samarbeid med gjestende musikere. Høsten 2018 kom ATTAN med debutalbumet "End of" til unison hyllest fra anmeldere i inn- og utland. Bandet har turnert i både Europa og Japan, spilt Malakoff-, Øya- og Bukta-festivalen hjemme i Norge, samt spilt sammen med Cult Of Luna, Dead Cross og Hexis. Live er ATTAN et spektakulært kaos uten like. Både visuelt og lydmessig levner bandet minst mulig rom for å trekke pusten. Når bandet selv beskriver seg som «lyden av et folk som suger margen ut av sitt eget bein», vet du at dette, det blir hardt. ATTAN består av: Remi Semshaug Langseth – vokal Aleksander Ralla Vilnes – trommer Fritz Ragnvald Rimala Pettersen – bass Bjørn Are Johansen – gitar Mathis Ståle Mathisen – gitar Gjestemusikere er Nikolai Olshansky og Tomas Järmyr: Nikolai Olshansky er en av de beste representantene for den nye generasjonen av russiske jazzmusikere fra Severomorsk i Murmansk-regionen. Som profesjonell musiker (kontrabass, bassgitar) og komponist med lang erfaring med å opptre i flere ensembler, har Nikolai delt scene med mange kjente musikere rundt om i verden som eksperimenterer med ulike musikkstiler. Tomas Järmyr er en trommeslager kjent for blant annet sin deltagelse i rockbandet Motorpsycho hvor han spilte i de siste 5 år. Engelsk Arsenal is a Ukrainian-soviet silent film that describes the destructive forces of war through a strong sense of symbolism. We are shown a series of vignettes that sheds light on the January Rebellion in Kyiv in 1918. The film will be screened with live music composed during the International Film Festival in Tromsø 2023 by northern Norwegian hardcore band ATTAN in collaboration with Nikolai Olshansky on double bass, piano and Tomas Jarmyr on drums. Arsenal is a film about war and conflict. It begins in the aftermath of the First World War, and we see war invalids, exhausted women, and hungry children in a depopulated village. People walk and stand like living shadows in the impoverished village. Farmers die trying to make a living on the barren land. Then we follow a strike where the hero of the film, a soldier who has recently returned from the war, supports the Bolsheviks against Ukrainian nationalists. The film contains several iconic war scenes and shows a raw depiction of war. The style is clearly propagandistic, but the brutality we see shows the destructive power of war. The stylized images, almost still images, are symbolic. This is a propaganda film that moves beyond its limits. We meet talking horses and portraits that come to life to blow out burning candles. Nor are we spared images of the war's cruel consequences. The film also contains a number of Ukrainian symbols and also highlights disagreements between Ukrainian nationalists and the Soviet Union's state power, which feels relevant even today in connection with the war between Russia and Ukraine. This makes this a very complicated, but also interesting film to show to highlight the tensions that have existed between Ukraine and the Kremlin for a long time. ABOUT THE MUSIC: To reinforce the raw war scenes, the conflicts, and the human suffering in the film, TIFF would like to present hard rock to the film, played by the Norwegian doomsday orchestra ATTAN. In the autumn of 2018, they released their debut album "End of" to unison praise from reviewers at home and abroad. ATTAN has toured in both Europe and Japan, played the Malakoff, Øya, and Bukta festivals in Norway, and they have played concerts with Cult Of Luna, Dead Cross, and Hexis. Live, ATTAN is a spectacular chaos like no other. Both visually and sonically, the band leaves as little room as possible to catch its breath. When the band describes itself as "the sound of a people sucking the marrow out of their own bones", you know this is going to be hard. ATTAN consists of: Remi Semshaug Langseth – vocals Aleksander Ralla Vilnes – drums Fritz Ragnvald Rimala Pettersen – bass Bjørn Are Johansen – guitar Mathis Ståle Mathisen – guitar Guest musicians are Nikolai Olshansky and Tomas Järmyr: Nikolai Olshansky is one of the brightest representatives of the new generation of Russian jazz musicians from Severomorsk in the Murmansk region. As a highly professional musician (double bass, bass guitar) and composer with extensive experience performing in multiple ensembles, Nikolai shared a stage with a lot of high-profile musicians around the world experimenting with various styles of music. Tomas Järmyr is a drummer known for, among other things, his participation in the rock band Motorpsycho where he played for the last 5 years. Regissøren Oleksandr Dovsjenko (1894-1956) var en av de viktigste filmskaperne fra Sovjetunionen sammen med Sergej Eisenstein og Dziga Vertov. Han var med på utviklingen av den sovjetiske montasjefilmen. Engelsk Olexander Dovzhenko (1894-1956) was one of the most important early Soviet filmmakers, alongside Sergei Eisenstein and Dziga Vertov, and a pioneer of Soviet montage theory. Filmografi 1951 Farewell, America / Prosjtsjaj, Amerika! 1932 Ivan 1930 Earth / Jorden 1928 Zvenigora / Den forheksede skog
15 år
unge ned til 12 år sammen med voksne
Vurderinger
Laster inn anmeldelser...
Se mer
{{loaderText}}
Hurtigkjøp
loading...